حسابرسی و کنترل های داخلی

شرکت خدمات مالی و مدیریتی یکتا حساب هوشمند به عنوان یکی از شرکای تجاری شرکت ویرا ایده نیکان، در سال 1394 به اهتمام تنی چند از کارشناسان این حوزه که دارای بیش از 15 سال ارائه خدمات مالی به جامعه حسابداران ایران می باشند شکل می گیرد.
از مهمترین اهداف شکل گیری این شرکت ارائه خدمات نوین و به روز در حوزه خدمات مالی برای جامعه حسابداری ایران می باشد.
اهم خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات مالی و مدیریتی یکتا حساب هوشمنذ به شرح ذیل است :

 • تهيه صورتهاي مالي و صورتهای مالی تلفیفی مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS
 • ارائه گزارشگری مالی بر پایه سیستم گزارگشری مبتنی بر XBRL
 • تحلیل و محاسبه بهای تمام شده انواع خدمات و محصولات در حوزه صنایع مختلف
 • پیاده سازی حسابداری مدیریت مبتنی بر تدوین استراتژی های انواع بودجه بندی در حوزه های مختلف صنعت کشور
 • تعیین شاخص های ریسک در حوزه تصمیم گیری مالی و تحلیل و بررسی آنها در سازمان کارفرما
 • ایجاد و اجرای سیستم های کنترل و حسابرسی داخلی شرکتها
 • تجزیه و تحلیل اهرم ها ، نسبت ها و شاخص های مالی بر بستر سیستم های هوش تجاری
 • تجزیه و تحلیل آیتم های صورتهای مالی با رویکرد ارزیابی عملکرد مدیریت ، پیش بینی سود آتی و ...
 • خدمات ارزیابی سهام
 • پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی در سازمانها با هدف دستیابی سازمانها به شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق آنها

 

شرکت خدمات مالی و مدیریتی یکتا حساب هوشمند با عضویت در مجامع حرفه ای جامعه حسابداری ایران سعی در به روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل خود نموده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد :

 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبـره ایران
 • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران